Kompetensförsörjning

Behöver ni personal temporärt, interimt eller långsiktigt? Inom HR, IT, Ledarskap och Sälj kan vi med all säkerhet vara din bästa staffing partner.

Support Service

Behöver ni stöd på HR- eller Säljsidan. Vi har månadsabonnemang för Säljstöd och HR support service. Både få och äta kakan.

Utbildningar

HR, Försäljning och Arbetsmiljö. Vi tar en förutsättningslös diskussion eller se vår HR-koordinator utbildning och Arbetsmiljöutbildning under fliken utbildningar.