• Säljutbildning för Jurister
    0( 0 RECENSIONER )
    0 DELTAGARE

    Affärsmannaskap – Nätverkande – Förhandlingsteknik – Presentationsteknik Denna utbildning är speciellt lämpad för jurister som behöver träning i att sälja…

    08-31 99 88