• give and get kundbemötande
    0( 0 RECENSIONER )
    0 DELTAGARE

    1. Använd rätt term. Kunder eller klienter kan användas externt i vissa branscher men internt refererar vi till dem som…

    08-31 99 88