• Mikael Andersson Interna Affärsmannaskapet
    0( 0 RECENSIONER )
    0 DELTAGARE

    Workshop i det interna affärsmannaskapet När affärsmannaskapet i den interna kommunikationen fungerar får medarbetarna verkligen svar på sina “varför” och det…

    08-31 99 88