• LOGIN
  • Du har inga produkter i varukorgen.

Workshop i det interna affärsmannaskapet

När affärsmannaskapet i den interna kommunikationen fungerar får medarbetarna verkligen svar på sina “varför” och det skapar utrymme för större tålamod och förståelse inom organisationen. Effektiv intern kommunikation skapar en kultur där vi alla är delaktiga och inte bara mottagare.

Hur påverkas din organisation av en låg förståelse för vikten av ett välfungerande affärsmannaskap internt?

Bristfälligt affärsmannaskap i organisationen leder till alla möjliga sorters problem. Tydligast är ett ökat själviskt tänk som snabbt bidrar till missförstånd, stress, frustration, konflikt och inte minst sänkt motivation. Detta blir särskilt tydligt i en organisation där medarbetare ska arbeta mot gemensamma mål men där bristande kommunikation internt förhindrar ett effektivt samarbete.

I dagens globaliserade värld ligger fokus många gånger på varumärke och ett gott affärsmannaskap inriktad på extern kommunikation. Men ett affärsmannaskap med fokus på effektiv internkommunikation spelar en minst lika viktig roll för ökad kundnöjdhet, motiverade medarbetare och i slutändan bättre lönsamhet.

Denna workshop fungerar som startskottet för er som ser detta som ett långsiktigt arbete. Efter genomförd workshop bidrar vi med att komma med ett förslag på vidare arbete i en handlingsplan för det individuella affärsmannaskapet i den interna kommunikationen.

Workshopen anpassas för varje organisation med fokus på hur vi utvecklar affärsmannaskapet hos just er.

Ett sunt affärsmannaskap är ett förhållningssätt, något som genomsyrar hela ens yrkesroll.

Affärsmannaskap är riktad kommunikation. Att styra kommunikationen mot det man vill uppnå med hänsyn till alla inblandade parter. Affärsmannaskap är att hantera. Hantera situationen, hantera människor, hantera kommunikationsklimatet, hantera alla delar vi vet om i förväg och att hantera det som kommer upp under hand.

Ett gott affärsmannaskap i internkommunikation är kontinuerlig och handlar om både stort och smått, så att det inte bara kommuniceras vid tex större förändringar i organisationen eller vid större affärer etc.

Målgrupp: Främst riktar sig denna workshop till alla i er organisation med något slags personalansvar.

Om Mikael:

Mikael är företagsbyggaren, proffsmusikern, rekryteraren och organisationsutvecklaren. Med avstamp i sin karriär som musiker intresserade han sig för att stötta och hjälpa andra. Efter att ha lagt sina blåsinstrument på hyllan var det naturligt att fortsätta att planenligt bygga sin karriär inom näringslivet med kommunikation och organisationsutveckling som huvudspår.

Med 15 år inom analys, profilering, rekrytering, utbildning och affärsutveckling har Mikael Andersson byggt en utomordentlig förståelse för drivkrafter, prestation och vikten av relationer.

– ”Det finns många sätt att nå fram till ett mål, se alltid till att utveckla dig själv och dina medarbetare så har du hälften vunnet. Jag kanske hade nått mina mål i slutändan utan planering, målsättning och ständig utveckling, men har valt att minimera mina risker med kunskap och alltid se till att vara i framkant för att differentiera både mig själv och min organisation.”

Kursplan

No curriculum found !
X