• LOGIN
  • Du har inga produkter i varukorgen.

Platsannonsens position är idag inte vad den en gång varit. Enligt rekryteringsenkäten som ges ut av Svenskt Näringsliv så var 60% av företagen missnöjda med utfallet av rekrytering genom annonsering.

Om företag och organisationer ska locka till sig talanger och säkra kompetensförsörjningen krävs kunskap och processer som är utformade för dagens arbetsmarknad. För att locka rätt kompetens till rätt plats behöver man arbeta såväl strategiskt och taktiskt som operativt.

I samma undersökning som sträcker sig över 2018, så hade 53% av företagen sagt att ett stort hinder är brist på personer med rätt attityd och engagemang. Kan vi komma tillrätta med detta? Ja, i de flesta fall kan man det med rätt kunskap och moderna rekryteringsprocesser.

Den Svenska arbetsmarknaden är idag mer av en arbetstagarens marknad på ett stort antal positioner, då räcker det inte med att fråga ”varför vill du jobba hos just oss” och komma med ett batteri av frågor. Att räkna upp saker som marknadsmässig lön och internutbildning av icke specifikt slag och ett skönt team kommer inte leda till annat än att ytterligare två minuters tid har passerat.

Kursen Moderna Rekryteringsprocesser ger dig kompetenser och den stabila grunden för att utveckla rekryteringsprocessen samt verktygen för att finna och attrahera rätt kompetens till er organisation. Men det slutar inte där, varje del av processen måste planeras och utföras enligt planen för att senare gå in i onboarding-processen (ta hand om den nyanställda på rätt sätt).

Börja ta kontrollen redan idag, utbilda er organisation för att hitta, anställa och behålla rätt kompetens. Det kommer både kortsiktigt och långsiktigt ge stärkta resultat.

Kontakta Peter Östlund idag, för en förutsättningslös diskussion om era behov och stöd.

Peter Östlund, Tel 0708-11 49 40, peter.ostlund@educson.se

 

Kursplan

Dag 1 f.m.:
Introduktion 00:00:00
Syftet med Moderna Rekryteringsprocesser 00:00:00
Genomgång – Rekryteringsprocessen 00:00:00
Förberedelser 00:00:00
Arbetsgivarens, arbetstagarens förväntningar 00:00:00
Uppdragsbeskrivning 00:00:00
Dag 1 e.m.:
ISO standarder att förhålla sig till 00:00:00
Kravprofil – tidplan 00:00:00
Företagets varumärke 00:00:00
Att hitta rätt kandidater – rätt sökvägar 00:00:00
Kandidatupplevelsen 00:00:00
Dag 2 f.m.:
Repetition 00:00:00
Tester – analyser 00:00:00
BIO- data, GDPR 00:00:00
Annons – hur skrivs en bra annons? 00:00:00
Intervjutekniker – strukturerad intervju 00:00:00
Dag 2 e.m.:
Urval – att välja rätt 00:00:00
Referenssamtal 00:00:00
Anställningsavtalet (LAS) 00:00:00
Skapa er rekryteringsprocess – manual 00:00:00
Uppföljning 00:00:00
Introduktion – Onboarding 00:00:00
Diplom 00:00:00
Avslutning 00:00:00
X