Rekryteringskonsult – lärarledd påbyggnadsutbildning för HR-koordinator

Vi vågar påstå att vi har Sveriges mest kompletta intensivutbildning inom rekrytering. Både för dig som jobbar med eller ska jobba med rekrytering inom ett företag, både internt och externt och för dig som vill jobba som rekryteringskonsult på ett externt (eller eget bolag). Det som gör denna utbildning extra speciell är att vilket scenario av de två du än väljer, är det ovärderligt att ha kunskap om en möjlig samarbetspart eller kanske mer sanningsenligt motpart.

Det har en längre tid funnits ett stort behov av mer arbetskraft inom Rekryterings-området. Detta behov kommer öka ytterligare i och med den situation vi befinner oss i.

Denna digitala utbildning via zoom riktar sig dels till befintlig personal på arbetsplatser som behöver eller vill utöka sin roll med rekryteringskunskaper och dels medarbetare som kommer att behöva genomgå en omställning.

Med rekryteringskompetens i ryggen blir du eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen är för dig som är intresserad av kommunikation och kontakten med människor. Du behöver också ha ett intresse för införsäljning och analys.

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta med och ha kunskaper inom rekrytering, testning och förhållningsregler. Du lär dig även grunderna för en effektiv kommunikation, coachning, samtalsmetodik, handledning och hur man hanterar olika människotyper. Du får i praktiken lära dig hur man genomför en effektiv rekryteringsprocess med hög validitet i varje beslut.

För anmälan eller frågor emaila peter.ostlund@educson.se alternativt ring 0708-11 49 40

Innehåll intensivutbildning Diplomerad Rekryteringskonsult

 • Kompetensbaserad rekrytering – behovsanalys
 • Jobbanalys, kravprofil och tidplan
 • Konsultrollen – sälj
 • Konsultrollen vs internrekrytering
 • ISO-standarder för rekrytering
 • Bakgrundskontroll och personkartläggning
 • Tester & Analyser
 • Annonsskrivning
 • Search – kompetensbaserad CV-uttagning
 • Search – kommunicera, motivera
 • Intervjuteknik
 • Kandidatkontakt
 • Individuell handlingsplan
 • Referenstagning
 • Anställning – avtal
 • Presentationsteknik

När vi hanterar utmanande situationer är det viktigt att känna sig trygg och vara övertygad om att du har kontroll över situationen. Därför är utgångspunkten i utbildningen förståelsen hur vi fungerar, biologiskt och känslomässigt under press.

Målgrupp: Du som redan har slutfört en HR-koordinator utbildning har chansen att ytterligare utöka din kunskap inom rekrytering .

Pris: 9 995kr + moms  per deltagare

Startdatum VT 2022: 4 april

Tillfällen: 4st – 2st måndagar 9-15 och 2st fredagar 9-15

Alla 4 Utbildningsdatum: 4, 8, 11 och 15 april

För anmälan eller frågor emaila peter.ostlund@educson.se alternativt ring 0708-11 49 40

Kursplan

No curriculum found !