• LOGIN
 • Du har inga produkter i varukorgen.

Affärsmannaskap – Nätverkande – Förhandlingsteknik – Presentationsteknik

Denna utbildning är speciellt lämpad för jurister som behöver träning i att sälja sina tjänster och att kunna ta betalt, biträdande jurister som skall stå på egna ben inom en snar framtid.

Vi ser att det är viktigt med en stor insikt i affärsförståelse för att bli framgångsrik i sin säljroll. I affärsförståelsen ligger det också en tydlig del av självinsikt och en medvetenhet om sin egen rolls betydelse i en säljprocess.

1994 släpptes förbudet för marknadsföring av sin byrå men det är inte förrän de senaste åren som utvecklingen av marknadsföringen verkligen satt fart. Vad bör vara kutym och var gränserna går när det gäller marknadsföring är uppe för diskussion.

Nätverksförsäljning är utgångspunkten i denna utbildning men vi tittar också på vilka
alternativ som finns idag.

Innehåll:

Affärsmannaskap och förståelse för affären
Framgångsrikt nätverkande
Andra försäljningsvägar
Förhandlingsteknik
Frågehantering
Presentation och framställan 

 

Dag 1 förmiddag

Affärsmannaskap – Affärsförståelse
Affärsförståelse är öppenhet och snabbhet i att förstå och ta beslut i en affärssituation.

Affärsmannaskap är att hantera. Hantera situationen, hantera människor, hantera kommunikationsklimatet, hantera alla delar vi vet om i förväg och att hantera det som kommer upp under hand. Vi kommer titta på affärsmannaskap på ett högre plan inom sälj av juridiska tjänster.

 • Förmågan att ta initiativ.
 • Förmågan att välja rätt reaktioner och handlingar i komplexa situationer, såväl som förståelsen för hur olika delar av ett företag relaterar till varandra.
 • Förmågan att förstå konsekvenserna av vissa handlingar.
 • Utveckling av den analytiska förmågan, ta in viktig och rätt information.
 • Fokusera på de viktigaste målen.
 • Välja rätt tillvägagångssätt för att övervinna hinder.
 • Se till helheten och använda de finare detaljerna till sin fördel vid problem.

 

Dag 1 eftermiddag

Nätverkande
Vi anser att för jurister är nätverkandet det effektivaste säljverktyget. 

Närverksförståelse
Olika nätverk ger olika resultat, och säljaren som utvecklar en nyanserad förståelse för funktionen och potentialen i olika slags nätverk överträffar konkurrenterna.

Förberedelser

 • Viktiga detaljer att ta fram om de organisationer, bolag som närvarar.
 • Strukturering, tidsplanering.
 • Personlig image i förhållande till gruppen.

Effektivt nätverkande

 • Olika slags nätverk för olika syften.
 • Planering förberedelser inför nätverksträff.
 • Tekniker för effektivt informationsintag på nätverksträff.
 • Olika sätt för uppföljning.
 • Systematisering och gradering av ditt kontaktnätverk.
 • Nå fram till indirekta kontakter.

 

Dag 2 förmiddag 

Förhandlingsteknik
Goda kunskaper i att förhandla är ett måste för att bli och förbli framgångsrik i affärslivet.

 • Genomgång av teoretiska upplägg, forskning.
 • Realistisk målsättning
 • Tekniker för att ta reda på motpartens målsättning
 • Förtroendebyggande.
 • Vår förmåga att lyssna.
 • Träning och diskussion.

Frågehantering
Tekniker för att hantera oväntade och tuffa frågor i säljsituationer.

Fler försäljningsvägar

 • Vägar att nå ut till nya kunder.
 • Social media, direkt indirekt försäljning.
 • Annonsering?

Presentation och framställan
Förenkla, förtydliga och förstärk din framställan.

 • Presentationstekniker som engagerar.
 • Upplägg, tidsramar.
 • Tekniska hjälpmedel, powerpoint.

 

Dag 2 Eftermiddag

Presentation och framställan

 • Genomförande av presentation.
 • 5 minuters individuell presentation inför gruppen.
 • Införsäljning av bolaget, tjänst och sig själv.
 • Varje deltagare får uppgiften att skriva tre bra delar som presentatören gjorde.
 • Genomgång av innehåll enligt de delar som utbildningen tagit upp.
 • Genomgång av budskapet i text, powerpoint.

Repetition av hela utbildningen

 • Avstämning så att deltagarna har tagit in de olika delarna i utbildningen.
 • Genomgång, upptagning av frågor och funderingar.
 • Utvärdering från deltagarna. 

 

Avslut – Diplom

 

Syfte:

 • Bygga struktur kring säljprocessen.
 • Stärka sin roll i säljsammanhang.
 • Skapa förståelse för vilka förberedelser som krävs.
 • Få verktygen för att komma igång, utveckla införskaffandet av kunder.
 • Gemensam kompetenshöjning, stärka vi-känslan.

 

 

Om Mikael Andersson:

Mikael är företagsbyggaren, proffsmusikern, rekryteraren och organisationsutvecklaren, med 15 år inom analys, profilering, rekrytering, utbildning, sälj, nätverkande och affärsutveckling har Mikael Andersson byggt en utomordentlig förståelse för drivkrafter, prestation och vikten av relationer.

Denna kurs – Säljutbildning för Jurister är 2 heldagar (2×6 timmar), advokatsamfundet har som krav på 3 heldagars utbildning (3×6 timmar) / år och vid ytterligare utbildning kan upp till 2 heldagar (2×6 timmar) överföras till nästkommande år
Länk till .pdf –  Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater – på Advokatsamfundets hemsida

Kursplan

No curriculum found !
X