• LOGIN
  • Du har inga produkter i varukorgen.

Onboarding –
Få gör det bra.

Vad är onboarding?

Om vi tittar på vad onboarding betyder för dagens mest framgångsrika organisationer så är det:
– Åtgärden eller processen att integrera en nyanställd i en organisation eller att bekanta sig med en ny kund eller bekanta kund med sina produkter eller tjänster.

Detta finns förmodligen på alla kontor i antingen dokumentform eller i huvudet på folk som jobbar där. Tyvärr så räcker inte den klassiska modellen av inskolning eller kundbemötande år 2019.

En felrekrytering kan kosta företaget en massa onödiga resurser, inte bara i pengar utan i tid, kraft och ork. Även förlorade kunder och möjligheter. Men felrekrytering är ett förenklat sätt att se på någon man rekryterat som redan efter 9 månader eller 2 år inte alls trivs på arbetet och underpresterar.

1. 88% av organisationerna gör inte ett bra onboarding-intryck
Gallup fann att endast 12 procent av medarbetarna var överens om att deras organisation gör ett bra jobb i sin onboarding-process av nyanställda.

2. Organisationer med bra onboarding behåller sin personal i 82% fler fall
Forskning från Glassdoor visar att organisationer med en stark onboarding-process förbättrar sitt personalbortfall med 82 procent och produktiviteten med över 70 procent.

3. 58% av programmen är inriktade på processer och pappersarbete
De bästa onboarding programmen är strukturerade och strategiska, snarare än administrativa, med fokus på människor, inte pappersarbete.

Har man ingen plan så ökar risken mångfalt att man inte får vad man sökte och i värsta fall en långsiktig motståndare till ens organisation istället för en fantastisk ambassadör, som kommer att fortsätta använda era tjänster eller prata positivt om er även om personen byter jobb i framtiden. Och risken minskar dramatiskt att personen byter jobb och blir 70% mer produktiv enligt Internationella undersökningar.

18 november, 2020
X