Personuppgifter och Dataskydd

Personuppgifter och Dataskydd
Vi samlar in personuppgifter i syfte att möjliggöra för dig att delta i våra utbildningar, söka lediga tjänster, köpa våra produkter och tjänster, komma i kontakt med oss eller prenumerera på våra nyhetsbrev.

Vi vill att du ska vara säker på att educson.se – Better Connection EU AB vidtar alla möjliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel ett namn, en adress, ett telefonnummer och en e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till educson.se – Better Connection EU AB skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

educson.se behandlar dina personuppgifter när du
Har frågor till oss, köper tjänster eller produkter av oss. Anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Kontaktar oss.
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Better Connection EU AB
Box 44011
100 73 Stockholm.

För frågor om behandling av personuppgifter kan du nå oss via e-post info@educson.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Det finns flera olika typer av data som vi samlar in och behandlar. Se respektive område nedan.

Kontakt via telefon
När du ringer till educson.se – Better Connection EU AB och lämnar uppgifter vid telefonsamtalet, till exempel namn, e-post, telefonnummer och ärende/meddelande, använder vi dessa för att hjälpa dig med ditt ärende. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig med din begäran, till exempel att koppla dig till den person du söker eller få svar från kundservice.

Produkter och andra tjänster från educson.se – Better Connection EU AB
För att kunna ta betalt och leverera dina produkter eller leverera dina tjänster är det nödvändigt för educson.se – Better Connection EU AB att behandla en del personuppgifter. Generellt för alla personuppgifter är att de ska användas för att kunna betala, återbetala, frakta och svara på frågor omkring planerade eller genomförda köp.

Kontakta oss formulär
På vår hemsida finns ett flertal formulär där du kan fråga oss eller anmäla ditt intresse till ett jobb, produkter, tjänster eller i annat ärende. Som besökare är det frivilligt att ställa frågor till oss.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan alltid kontakta oss för att få information om dina rättigheter på info@educson.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Datainspektionen.